Podmínky přijetí

 

 • Rezervace - mailem: thorvin@email.cz

                          - telefonicky 606 776 919 (12:00 -22:00)

 • Očkovací průkaz - s platným očkováním  (> 28 dní)Ošetření proti vnějším parazitům - blechy, klíšťata apod                 Očkovací průkaz musí obsahovat celou adresu a jméno majitele vč. tel.čísla a kontaktní osobu.                                                        
 • Rezervační poplatek  se platí ihned na č. ú. 4511869013/0800  (100kč x počet rezer. dní)                                               Do zprávy pro příjemce uvádějte přesný termín ubytování a váš telefon!                                                                 Je nevratný a slouží pro rezervaci ubytovacího prostoru  (Nelze stornovat z důvodů zrušení vaší dovolené,lze však přeložit na jiný termín po dohodě)                                                                                                                                                          
 • Platba pobytu předem                                                                                                                                                  - V den přijetí psa doplatí majitel zbylou část smluvené částky(po odečtení rezer.poplatku) za celý pobyt pejska.

        - Denní sazba se řídí ceníkem platným od 1. 6.                                                                                                                            - Cena za ubytování je za každý kalendářní den pobytu, tedy včetně započatého dne přijetí psa do hotelu a za započatý den                 převzetí psa z hotelu.                                                                                                                                                        Cena nezahrnuje stravu! Majitel je povinen dát provozovateli dostatek množství krmiva na celou dobu pobytu nebo                       provozovatele předem  informovat. Provozovatel nabízí značky Fitmin a Farmina.

 • Provozovatel není povinen přebrat do hotelu psa s podezřením na nemoc, podvýživu, parazity a jiné okolnosti, které by ohrožovaly zdraví ostatních psů na hotelu a není povinen vrátit rezer.poplatek, pokud majitel neprokáže zdrav. stav psa veterinární zprávou.
 • Majitel se zavazuje nezatajit charakterové vlastnosti psa vedoucí  např. k útěkářství a zodpovídá za škody způsobené psem v době pobytu, pokud se neprokáže pochybení na straně provozovatele.
 • Pes musí být dobře zvladatelný a neagresivní.
 • Majitel je povinen předat veškeré léky psa a správné dávkování provozovateli hotelu.
 • Provozovatel při podezření na nemoc či zranění v době pobytu psa zajistí nezbytně nutnou veterinární péči na náklady majitele, pokud nebude prokázána vina na straně provozovatele. A obeznámí majitele nebo osobu jemu blízkou, na kterou dostal kontakt.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za psychický stav pejska, pokud víte, že váš pejsek špatně nese změny prostředí doporučuje se hotel navštívit před samotným pobytem ( po tel.domluvě).
 • Majitel je povinen psa dovést a vyzvednout v daný termín v sídle firmy, nebude-li využita služba vyzvednutí doma.
 • Pokud si majitel nevyzvedne psa do 3 dnů po vypršení smlouvy a neuhradí vzniklé náklady s tímto spojené a nebude-li možno kontaktovat majitele, nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, budou účtovány poplatky nad rámec poskytnutých služeb dle ceníkových cen s 50 % navýšením a to vše bude případně vymáháno právní cestou.
 • Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, řídí se tato smlouva dle občanskoprávního zákoníku.

 

     Ceník zde

 

Webové stránky zdarma